Fornyelse af gravsted:
           
Erhvervelse og fornyelse af gravsted:  
Hvis der er hække omkring gravstedet, ejer  
og passer kirkens personale beplantningen.  
Der opkræves betaling ved erhvervelse  
og fornyelse af gravstedet.    
         
Ved fornyelse af gravsted er der et gebyr
på 500 kr. (ikke momsbelagt)
521,33 kr.
         
Hækklipning og vedligeholdelse 
af hæk:
Udgift pr. år
Hækklipning og vedligeholdelse
af hæk 1 gravplads (momsbelagt)
 138,40 kr.
Hækklipning og vedligeholdelse
af hæk 2 gravpladser (momsbelagt)
 218,78 kr.
Hækklipning og vedligeholdelse
af hæk ekstra gravplads (momsbelagt)
   80,38 kr.
Hækklipning og vedligeholdelse
af hæk urnegravsted (momsbelagt)
   90,85 kr.
         
     
       
       
       
     
         
Plænegravsteder, plade i plæne:    
1 kistegravplads, 20 år (momsbelagt) 10.629,60 kr.
2 kistegravpladser, 20 år (momsbelagt) 21.259,20 kr.
   
         
Urnegravsteder, 10 år      
For op til 2 pladser (momsbelagt) 6.623,40 kr.
Anonym urneplads i plæne, 10 år
(momsbelagt)
  3.473,80 kr.
         
Takster for begravelser:    
For gravning, tilkastning, planering
og opretning indenfor det første år
efter begravelsen betales følgende:
 
Kistebegravelse (ikke momsbelagt)  5.577,33 kr.  
Urnenedsættelse (ikke momsbelagt)     672,86 kr.  
           
Timepris for udført arbejde
(momsbelagt)
   420,54 kr.  
         
Erhvervelse af gravsted for ikke-medlemmer
af Valgmenigheden
:
Vejl. pris (priser stiger årligt)
 
         
Erhvervelse af 1 kisteplads,
20 år (ikke momsbelagt)
    9.463,20 kr.  
Erhvervelse af 2 kistepladser,
20 år (ikke momsbelagt)
  18.926,60 kr.  
Erhvervelse af ekstra kisteplads,
20 år (ikke momsbelagt)
  9.463,20 kr.  
Erhvervelse af urnegravsted med 2 pladser,  
10 år (ikke momsbelagt)
  2.911,80 kr.  
         
I forbindelse med kirkelig begravelse,
bisættelse af en person, der ikke er
 
medlem af Valgmenigheden,  
opkræves følgende betaling:    
         
Benyttelse af kirke (ikke momsbelagt) 1.924,45 kr.  
Organist og kirkesanger til rådighed
(ikke momsbelagt)
1.020,66 kr.  
           
Pyntning af kirke betales efter regning.    
Stearinlys i bænke: Uden beregning.
lle priser er inkl. moms

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder:
 
 
Årlig betaling
  Pris
Kistegravsted:      
1 gravplads (momsbelagt)   1.051,33 kr.
2 gravpladser (momsbelagt)   1.471,85 kr.
3 gravpladser (momsbelagt)   1.892,39 kr.
4 gravpladser (momsbelagt)   2.312,95 kr.
Pr. ekstra gravplads (momsbelagt)      420,54 kr.
Legatgravsted:
Udvidet vedligeholdelse
1 kirsteplads:      1.103,90 kr.

Udvidet vedligeholdelse
2 kirstepladser:   1.545,46 kr

Udvidet vedligeholdelse
3 kirstepladser:   1.987,03 kr.

Udvidet vedligeholdelse
4 kirstepladser:   2.428,58 kr.

Udvidet vedligeholdelse
Ekstra kisteplads:  441,55 kr.
   
 
 

Urnegravsteder:
     
2 pladser (momsbelagt)      630,79 kr.

Udvidet vedligeholdelse
(Legatgravsted) urnegravsted: 662,34 kr

 
       
Grandækning:      
Grandækning 1 gravplads (momsbelagt)    517,55 kr.
Grandækning 2 gravpladser (momsbelagt)    828,78 kr.
Grandækning 3 gravpladser (momsbelagt) 1.140,01 kr.
Grandækning 4 gravpladser (momsbelagt) 1.451,25 kr.
Grandækning ekstra gravplads (momsbelagt)    311,24 kr.
Grandækning urnegravsted (momsbelagt)    335,51 kr.
         
Forårsblomster:      
Stedmoder (momsbelagt)        14,84 kr.
Hyacinter (momsbelagt)        11,76 kr.
Sommerblomster:      
Isbegonia (momsbelagt)        15,34 kr.
Knoldbegonia (momsbelagt)        29,43 kr.
Lobelia (momsbelagt)        15,34 kr.
Marguerit (momsbelagt)        29,43 kr.
         
Diverse:        
Kirkegårdsbuket (momsbelagt)       95,03 kr.
Lyng i potte (momsbelagt)       36,31 kr.
Juletulipaner (momsbelagt)       30,00 kr.
Krans (momsbelagt)     127,05 kr.