GUDSTJENESTEKALENDER

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER

JUNI

Søndag den 2. juni kl. 10.00 
Valgmenighedskirken v. Michael Gammelgaard Vielsted

Søndag den 9. juni kl. 10.00
Valgmenighedskirken v. Michael Gammelgaard Vielsted

Søndag den 30. juni kl. 10.00
Valgmenighedskirken v. Michael Gammelgaard Vielsted

JULI

Søndag den 07. juli kl. 10.00 
Valgmenighedskirken v. Michael Gammelgaard Vielsted

Søndag den 21. juli kl. 10.00
Valgmenighedskirken v. Hanne Drejergaard Kjeldsen

AUGUST

Søndag den 04. august kl. 10.00 
Valgmenighedskirken v. Hanne Drejergaard Kjeldsen

Søndag den 18. august kl. 10.00
Valgmenighedskirken v. Hanne Drejergaard Kjeldsen

SEPTEMBER

Søndag den 08. september kl. 10.00 
Valgmenighedskirken 

Søndag den 22. september kl. 10.00
Valgmenighedskirken v. Michael Gammelgaard Vielsted

Søndag den 29. september kl. 10.00
Valgmenighedskirken v. Michael Gammelgaard Vielsted