BESTYRELSENS ARBEJDE

Vrå Valgmenigheds bestyrelse består af syv medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling i marts måned.
Enhver, der er fyldt atten år og medlem af Vrå Valgmenighed kan stille op til valg.

Bestyrelsen mødes hver tredje måned, hvor opgaver af praktisk, økonomisk og juridisk karakter diskuteres. Valgmenighedspræsten deltager også i bestyrelsesmøderne, hvorfor menighedens liv, både hvad angår planlægning af gudstjenester, foredrag, studiekredse mm., er en vigtig del af bestyrelsens arbejde.