HER HAR DU MULIGHED FOR AT SE VRÅ VALGMENIGHEDS KIRKEBLAD
KIRKEBLAD JUNI, JULI OG AUGUST 2017
FERIE OG AFLØSNING
Lene Graarup holder ferie fra fredag den 21. juli til søndag den 6. august.
Al kirkelig henvendelse i perioden 21.- 28. juli skal venligst rettes til pastor emeritus Thorben Johannesen: tlf.:28186817
– og i perioden 29. juli – 6. augusttil pastor emeritus Niels Kirketerp – tlf.. 98978727 el. 26969941
GUDSTJENESTER JUNI MÅNED

JULI

Søndag den 9. juli
4. s. e. trinitatis - kl. 10.00
v. Lene Graarup
 
Søndag den 16. juli
5. s. e. trinitatis kl. 19.00
v. Lene Graarup
 
Søndag den 23. juli
6. s. e. trinitatis
ingen gudstjeneste
 
Søndag den 30. juli
7. s. e. trinitatis
ingen gudstjeneste
 
 
AUGUST
 
Søndag den 6. august
8. s. e. trinitatis
ingen gudstjeneste
 
Tirsdag den 8. august
kl. 19.00 - v. Lene Graarup
(månedens salme præsenteres kl. 18.50) 
 
Søndag den 13. august
9. s. e. trinitatis kl. 10.00
v. Lene Graarup
 
Søndag den 20. august
10. s. e. trinitatis kl. 19.00
v. Lene Graarup
 
Søndag den 27. august
11. s. e. trinitatis kl. 10.00
Indskrivningsgudstjeneste for konfirmander
v. Lene Graarup
 

FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2016 Lenes tale til Jens

KONFIRMATION
2017 & 2018


2017: St. Bededag

fredag den 12. maj kl. 10.30

2018: St. Bededag
fredag den 27. april. kl. 10.30


Et tilbud til dig, der har mistet
SORGGRUPPE
Det er ikke en sygdom at sørge over et menneske, man har mistet, men det kan være tungt at gå med, og det kan være en stor hjælp at tale med andre mennesker, der står i samme situation. derfor er der nu mulighed for at deltage i en sorggruppe. Deltagerne kan komme fra Vrå, Vrejlev-Hæstrup, Løkken Storpastorat og Rakkeby-Vejby-Herritslev-Sejlstrup.  Er man interesseret i at deltage i en sorggruppe, kan man henvende sig til Lene Graarup (98981277) eller Viggo Noe (98998022), der vil være behjælpelig med at få en kontakt i stand til en gruppe.
 
Lørdag den 19. august kl. 16.30
SOMMERFEST PÅ LØRDAG
I PRÆSTEGÅRDSHAVEN


HUSK AT MELD TIL SENEST TORSDAG!

Velkommen til Vrå Valgmenighed

Mellem Vrå Højskolen og Vrå Skole ligger Vrå Valgmenighedskirke. Her har den ligget i godt 100 år, startet af driftige lokale med rødder i højskolebevægelsen og inspireret af Grundtvig. Budskabet i vores kirke adskiller sig ikke fra det i sognekirken, idet vi er en del af folkekirken.

Vi har en stor grad af frihed - bl.a. styrer vi selv vores økonomi uden statsstøtte. Vi holder af vores frihed og betragter os som en folkelig grundtvigsk menighed, hvor fællesskabet både i forbindelse med gudstjenester og de efterfølgnede fællesmenneskelige og kulturelle aktiviteter danner ramme om et rart miljø. 

Vi ønsker at være en åben kirke, så alle er selvfølgeligtt velkomne til vores arrangementer og gudstjenster.


Valgmenigheden tilbyder...

Foredrag, filmaftener, børnenes søndage med børnegudstjeneste og børneprojekter, sommerfest, høstfest, kirketure (også på cykel), sangaftner, koncerter, debatter og meget andet.
KONFIRMATION
12. MAJ
TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER

Andreas Schneider Nielsen
Viktor Søndergaard Nielsen
Oliver Storm Sørensen
Julius Graarup
Emma Skotte
Rasmus Kirk Stougaard

se BILLEDER fra året, der gik med konfirmanderne.
NY FORMAND I VRÅ VALGMENIGHED

Forud for Vrå Valgmenigheds generalforsamling sidst i marts havde Jens Sigh varslet sin afgang som formand. På generalforsamlingen blev der takket for et godt formandsskab gennem de sidste 20 år. Ved den efterfølgende konstitution på bestyrelsesmødet blev næstformand Mette Ottosen Stougaard valgt som ny formand. Ved samme afgik efter eget ønske kasserer Torben Fisker, som bliver afløst af Flemming Trinskjær på posten. Yderligere blev Anna Bruun valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen.
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net