GUDSTJENESTER
Søndag den 10. juli
7. s. e. trinitatis – Ingen gudstjeneste
 
Søndag den 17. juli
8. s. e. trinitatis - Ingen gudstjeneste
 
Søndag den 24. juli
9. s. e. trinitatis - kl. 10.00
Poetry slam
 
Søndag den 31. juli
10. s. e. trinitatis - kl. 10.00
v. Lene Graarup
Et tilbud til dig, der har mistet
SORGGRUPPE
Det er ikke en sygdom at sørge over et menneske, man har mistet, men det kan være tungt at gå med, og det kan være en stor hjælp at tale med andre mennesker, der står i samme situation. derfor er der nu mulighed for at deltage i en sorggruppe. Deltagerne kan komme fra Vrå, Vrejlev-Hæstrup, Løkken Storpastorat og Rakkeby-Vejby-Herritslev-Sejlstrup.  Er man interesseret i at deltage i en sorggruppe, kan man henvende sig til Lene Graarup (98981277) eller Viggo Noe (98998022), der vil være behjælpelig med at få en kontakt i stand til en gruppe.
Hvorfor gå i kirke?
GUDSTJENESTEN ER EN LEG MED DET EVIGE
"Jeg anser også kirkerummet og liturgien for at være en leg. Kirken er det sted, hvor mennesker går hen og leger med de evige tanker og de helt store billeder. At en gudstjeneste er en leg, står den danske, liturgiske tradition om noget for. Tag nu bare den første salme i salmebogen: „Guds menighed syng for vor skaber i løn“ hvor omkvædet lyder: „Så liflig vi lege for Vorherre.“ Faktisk kan man danse til både den og andre salmer med trin fra færøsk folkedans. Det er selvfølgelig en disciplineret leg i kirken, vi danser jo ikke hver gang, men kirkerummet er altid stedet, hvor vi går ind og pusler og tumler med det hellige. Pointen er vel, at liturgien er en leg, der ikke går op. Derfor vender vi tilbage for at kunne blive klogere og få mere indsigt. Jeg tror, man bliver opbygget og mere menneskelig af den leg. Jeg oplever den også i den måde, kirker er bygget op på".

Citat: Peter Skov-Jakobsen, Københavns biskop - "Vild med dannelse".

KIRKEN ER HVID SOM SNE
- og klar til pinse og trinitatis
Det frivillige malersjak hjalp Thomas med kalkningen.
Endnu engang tak til Jørgen, Kjeld, Kris, Jens og Thomas for veludført arbejde!
 
Poetry-Slam & LectioDevina i Valgmenighedskirken
Fredag den 22. juli – søndag den 24. juli

Søndag den 24. juli kl. 10.00 kaster vi kirkebolden op i luften og lader den falde ned som en hoppebold, fuld af overraskelser med sprogspas og løjer :-)

Vrå Valgmenighedskirke indgår som led i højskolens Fortælle Festival samme weekend, og er ramme om en gudstjeneste med poetry-slam som omdrejningspunkt. Poetry-slam er en særdeles fornøjelig kampsport på ord, hvor enhver, øvet som uøvet, er velkommen til at digte, stille sig op og fyre ordene af til glæde for tilhørerne.

Poetry slam’et i Valgmenighedskirken begynder fredag den 22. juli kl. 21.00 med en såkaldt "lectio divina", som ledes af poetry slam’er Anne Katrine Rask. Her læses den tekst, som hører søndagen til. På baggrund af egne reaktioner og tanker skrives et personligt svar på teksten. Om lørdagen mødes gruppen kl. 9.00-12.00 hvor svaret pudses til og laves om til et poetry slam. Anne Katrine Rask vil være tilstede og hjælpe med at gøre teksterne til et publikumssikret slam.

Om søndagen kl. 10.00 flettes disse poetry-slams ind i en lidt ud over det sædvanlige gudstjeneste.
Slam'ene slippes fri og læse op for kirkegængerne, der venligt og klappende vil tage imod såvel øvede som debutanter.

Kom glad, frisk, modig og stil op til kampsport på ord i kirken – eller kom bare og lyt og klap!
Det bli’r sjovt!

Efterfølgende kirkekaffe på højskolen.

TRINITATIS TID ER FESTERNES LANDEPLADS
Trinitatis kaldes kirkens hverdag eller det festløse halvår. Barnet er født, Kristus er opstanden og Helligånden er kommet, landet i verden og tiden er inde til at smører ærmerne op og få budskabet ud, så det kan slå rod i verden - det skal trinitatistiden bruges til. I trinitatistiden bliver grundlæggende forhold i menneskelivet taget op i gudstjenesternes evangelielæsninger og prædikener. De kan handle om sygdom og helbredelse, næstekærlighed og fjendekærlighed, skyld og tilgivelse, forholdet mellem politiske ledere og Gud eller forholdet til penge og rigdom.

Trinitatis strækker sig fra pinse til sidst i november og dens farve er grøn, symbol for håb og vækst.

I Valgmenigheden har vi forskellige gudstjenester hen over perioden, som tematiserer de forskellige forhold. Læg mærke til Poetry-slam sidst i juli, sangaften i august og senere på året høstgudstjeneste, samt Alle helgen gudstjeneste, samt musikgudstjenester.
KONFIRMATION
TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN!
Se billeder - klik her
Bededag den 22. april i strålemde solskin blev disse skønne unge mennesker konfirmeret:

Stine Vanggaard Christensen
Jens De Simone Rehné
Johanne Matilde West Egerup
Astrid Skotte
Andreas Abildgaard Jørgensen

KOMMENDE KONFIRMATIONER
2017: St. Bededag

fredag den 12. maj kl. 10.30
2018: St. Bededag
fredag den 27. april. kl. 10.30

 
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net