HER HAR DU MULIGHED FOR AT SE VRÅ VALGMENIGHEDS KIRKEBLAD
KIRKEBLAD EFTERÅR 2017
SEPTEMBER

GUDSTJENESTER
OKTOBER MÅNED


Søndag den 8. oktober
17. s. e. trinitatis kl. 19.00 
v. Lene Graarup – foredrag
 
Søndag den 15. oktober
18. s. e. trinitatis
Ingen gudstjeneste
 
Søndag den 22. oktober
19. s. e. trinitatis kl. 17.00
v. Lene Graarup
lysgudstjeneste


KONFIRMATION

2018: St. Bededag
fredag den 27. april. kl. 10.30

2019: St. Bededag
fredag den 21. maj kl. 10.30


FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2016 Lenes tale til Jens
Et tilbud til dig, der har mistet
SORGGRUPPE

Det er ikke en sygdom at sørge over et menneske, man har mistet, men det kan være tungt at gå med, og det kan være en stor hjælp at tale med andre mennesker, der står i samme situation. derfor er der nu mulighed for at deltage i en sorggruppe. Deltagerne kan komme fra Vrå, Vrejlev-Hæstrup, Løkken Storpastorat og Rakkeby-Vejby-Herritslev-Sejlstrup.  Er man interesseret i at deltage i en sorggruppe, kan man henvende sig til Lene Graarup (98981277) eller Viggo Noe (98998022), der vil være behjælpelig med at få en kontakt i stand til en gruppe.

 
Søndag 22. oktoberKL. 16.00
EFTERÅRS ARRANGEMENT
Græskarværksted & lysgudstjeneste

For konfirmander og deres familier – og andre børnefamilier er der den sidste søndag i efterårsferien - søndag den 22. oktober kl. 16 græskarværksted i præstegårdshaven.
Kl. 17 er der en enkel lysgudstjeneste i Valgmenighedskirken, hvor græskarene vil lyse.
Kl. ca. 18 serveres der suppe lavet over bål – den kan nydes i præstegårdshaven eller konfirmandstuen – alt efter vejr og mod. Alle er velkomne
 
SØNDAG 29. OKTOBER KL. 19.00
REFORMATIONSJUBILÆUM MED BLOK TIL LYST

Reformationen blev sunget ud i hver en krog

Tirsdag den 31. oktober 2017 er 500 året for Martin Luthers opslag af sine teser på kirkedøren i Wittenberg. Det er blevet fejret hele året over hele landet, nu gør vi det i Valgmenighedskirken med et to-dage-før arrangement med fortællinger om Martin Luther og reformationens betydning suppleret med tidens musik spillet af ”Blok til lyst” , som er Hjørring musikskolens fløjte-orkester. Martin Luther blev ikke uden grund kaldt Nattergalen fra Wittenberg. Han satte musikken højt og mente, at den havde fandtes siden skabelsens tid. Som ung havde han modtaget musikundervisning, og han kunne spille på både fløjte og lut. Luther mente, at musik kunne glæde de bedrøvede, opmuntre de fortvivlede, neddæmpe et hadefuldt sind og fordrive Djævelen. Næsten al musik var gavnlig og god, mente Luther, men den var allerbedst, hvis den blev brugt til at prise Gud og derfor var musikken en vigtig del af reformationen. Dørene står åbne i Vrå Valgmenighedskirke søndag den 29. oktober kl. 19.00 - alle er velkomne.

 

Velkommen til Vrå Valgmenighed

Mellem Vrå Højskolen og Vrå Skole ligger Vrå Valgmenighedskirke. Her har den ligget i godt 100 år, startet af driftige lokale med rødder i højskolebevægelsen og inspireret af Grundtvig. Budskabet i vores kirke adskiller sig ikke fra det i sognekirken, idet vi er en del af folkekirken.

Vi har en stor grad af frihed - bl.a. styrer vi selv vores økonomi uden statsstøtte. Vi holder af vores frihed og betragter os som en folkelig grundtvigsk menighed, hvor fællesskabet både i forbindelse med gudstjenester og de efterfølgnede fællesmenneskelige og kulturelle aktiviteter danner ramme om et rart miljø. 

Vi ønsker at være en åben kirke, så alle er selvfølgeligtt velkomne til vores arrangementer og gudstjenster.


Valgmenigheden tilbyder...

Foredrag, filmaftener, børnenes søndage med børnegudstjeneste og børneprojekter, sommerfest, høstfest, kirketure (også på cykel), sangaftner, koncerter, debatter og meget andet.


KONFIRMATION
12. MAJ
TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER

Andreas Schneider Nielsen
Viktor Søndergaard Nielsen
Oliver Storm Sørensen
Julius Graarup
Emma Skotte
Rasmus Kirk Stougaard

se BILLEDER fra året, der gik med konfirmanderne.
NY FORMAND I VRÅ VALGMENIGHED

Forud for Vrå Valgmenigheds generalforsamling sidst i marts havde Jens Sigh varslet sin afgang som formand. På generalforsamlingen blev der takket for et godt formandsskab gennem de sidste 20 år. Ved den efterfølgende konstitution på bestyrelsesmødet blev næstformand Mette Ottosen Stougaard valgt som ny formand. Ved samme afgik efter eget ønske kasserer Torben Fisker, som bliver afløst af Flemming Trinskjær på posten. Yderligere blev Anna Bruun valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen.
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net