Vrå Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed og en del af Folkekirken. Det grundtvigske skinner igennem alt vi laver og har rod i Grundtvigs ord: "Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han ej først havde kær" 

Det betyder i vores sammenhæng, at når den enkelte selv har fingrene med i spillet, så bliver kirkens fælles liv vedkommende og levende.
Vi er en åben menighed og selv om du ikke er medlem, er du meget
velkommen til at deltage i gudstjenester og arrangementer. 

Kom og hør!

Vi har fået installeret et nyt lydanlæg så man også kan høre helt hen i hjørnerne af kirken.
Det tages i brug nu på søndag. 

Arvegods - Preben Kok

Søndag d. 3. oktober
kl. 19 - Aftensgudstjeneste i kirken
ca. kl. 20 Foredrag med kaffe i Foredragssalen på Højskolen.
 

Preben Kok ønsker med foredraget at gøre opmærksom på hvad vi i nutiden går glip af, som for bare få år siden var alment gældende og som kan være særdeles værdifuldt arvegods at give videre til de næste generationer.
Så kom og opdag, hvad der ligger af værdifulde erfaringer i dine gemmer – og i kirken. 

Påskesalmer...

Selvom der ikke må synges, arbejdes der stadigvæk med salmer. Der er en store rigdom af billeder, historie og bibelarbejde når man først går i gang.

Med hjælp og vejledning fra Mette Stougaard har konfirmanderne lavet collager ud fra motiver og billeder i salmerne.

De har arbejdet med tre påskesalmer:
"Hil dig frelser og forsoner" - Grundtvigs gendigtning af Arnulf af Louvains korsmeditationer. Hør en fin optagelse af salmen her

 

... i konfirmandernes collager

Her arbejdes der med motiver fra "Som korn fra mange marker" - skrevet på forlæg af en oldkirkelig nadverbøn

"Påskeblomst hvad vil du her" - Grundtvigs store påskesalme var selvfølgelig også med.  Hør den her

Udover tilknytning til Paulus første brev til Korintherne, blev der også arbejdet med de ukendte gloser. Vi kom også omkring kirkekunst fra Danmark og udlandet, fra oldtiden til nutiden.

Konfirmandernes collager pryder folderne til gudstjenesterne Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag og kan ses udstillet i kirken.

Generelle retningslinjer i kirken

Det er muligt at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger under skærpede arealkrav og de kendte retningslinjer ang. mundbind, afspritning og udluftning.

Ved kirkelige handlinger - begravelser/bisættelser: Grundet det stærk begrænsede antal pladser i kirken er deltagelse begrænset til de som er inviterede af familien/pårørende.

Ved gudstjenester: Gudstjenesten varer maks. 30 minutter og er uden fællessang.

  • Hver anden bænk er spærret af. På ikke-afspærrede bænke må sidde en enkelt person, en husstand eller en lille gruppe, der har kontakt til hverdag.
  • Spritbeholdere er sat op ved indgang.
  • Vi bærer mundbind mens vi går ind og ud af kirken. Der findes nogle i indgangen.

Julesøndag

Klik her for at høre en lille hilsen.
Næste andagt i kirken er fredag d. 1. januar kl. 15.30.

Juledag

Klik her for at hør og se en video fra andagten i kirken. Husk lyd.

Julegudstjenesterne

Der er rigtig meget usikkerhed i disse dage og mange er utrygge ved tanken om at skal samles i kirken til julegudstjenesterne.

Derfor har vi besluttet at der ikke bliver almindelige gudstjenester i år.

Juleaften: Vi er i kirken både kl. 14 og kl. 16 til andagt. Her er der musik, vi hører juleevangeliet og vi kan ønske hinanden glædelig jul på afstand.

Juledag: Andagt med musik, læsning og bøn kl. 10.

Der er således ingen fællessang og vi er sammen i kirken i meget kortere tid. Vi følger stadigvæk restriktionerne omkring antal og pladskrav og der er god tid imellem juleaftenens andagter til at få sprittet af og luftet ud.

4. søndag i advent

Klik her for at se en video hilsen. Husk lyd.

Jul i den gamle præstegårdshave

Åbent have og kirke.
Onsdag d. 23. december kl. 15-17.30

Juletræet i præstegårdshaven skal pyntes og jeg håber at menigheden vil komme forbi med syede, klippede, hæklede, flettede eller strikkede røde julehjerter, så træet kan komme til at se fint og festligt ud. Og så vil vi gerne byde på en kop varmt at drikke.


Samtidigt lyder der skønne toner af folkemusik og julesange fra kirken.

Hele familien er velkommen!

NY PRÆST

FRA 1.12. ER LINDA ANSAT SOM VALGMENIGHEDENS NYE PRÆST

I øjeblikket rumsterer malere og gulvmænd i præstegården, så den kan blive klar til Linda flytter ind. Vi glæder os meget til at tage imod Linda, som i mange år har boet i Spørring ved Aarhus og været engageret i den lokale kirke og nære samfund. Linda er uddannet i Canada, og skal derfor ordineres i Aalborg, inden hun kan trække i præstekjolen, holde dåb og nadver. Indtil ordinationen, vil Linda vil holde lægmandsgudstjenester uden altergang. Ordinationen vil ske omkring årsskiftet. 

Linda præsenterer sig selv i kirkebladet. Se indlægget her.

 

Jeg er Canadier, døbt, konfirmeret og viet i den danske kirke i Edmonton, hvor hele min familie har været aktiv. Jeg deltog i kirkens liv, grupper og aktiviteter og var organist der i 6 år. Efter High School kom de mange ture over Atlanten – først et år i Thisted, så for at arbejde i Børglum, så studier, praktik og endelig for at bo i Spørring nord for Aarhus. Dér havde min mand Helge et hus og siden kom Jens (16), Helene (14) og Emilie (12) til.

Musik har altid fyldt i livet og hjemmet – med både sang og spil. Og der har altid været en interesse i kirken i verden og dens mange forskellige udtryk. Derfor har det også været naturligt at arbejde i menighedsrådet, Stiftsrådet og i det mellemkirkelige stiftsudvalg. Og så har det haft betydning for mig at være med til at løfte det lokale fællesskab, de nære kontakter, så jeg har været med i bestyrelser og lignende. Jeg har den glæde, at jeg har kunnet engagere mig og lægge kræfter i mine interesser, ikke mindst grundet den store støtte af min mand og familie.

Jeg glæder mig til at vandre sammen med jer og samarbejde med jer, så denne levende menighed fortsat har gode rammer både indenfor og udenfor den fine kirkebygning.

120 års fødselsdag og afskedsgudstjeneste for Lene

Den 2. august dannede højskolehaven de fineste rammer for en ganske særlig gudstjeneste. Stedet var velvalgt med den nødvendige plads til at holde corona-afstand, her var højt til himlen og plads til alle de mange fremmødte. Dagen markerede Valgmenighedens 120 års fødselsdag, og var samtidig afskedsgudstjeneste for Lene, der gennem 20 år har været Vrås valgmenighedspræst.  

Køkkendøren

Lene og familien ved selv samme køkkendør, som de for 20 år siden trådte igennem, da de flyttede ind i præsteboligen. Døren indgik i bestyrelsens tale til Lene, og illustrerede de mange forskellige døre hun, gennem sit virke, har åbnet for utallige mennesker i alle aldre. 

Bestyrelsen sender alle de bedste ønsker med Lene og familien, og ønsker Lene held og lykke med at åbne nye døre.