Vrå Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed og en del af Folkekirken. Det grundtvigske skinner igennem alt vi laver og har rod i Grundtvigs ord: "Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han ej først havde kær" 

Det betyder i vores sammenhæng, at når den enkelte selv har fingrene med i spillet, så bliver kirkens fælles liv vedkommende og levende.
Vi er en åben menighed og selv om du ikke er medlem, er du meget
velkommen til at deltage i gudstjenester og arrangementer. 

Ny Valgmenighedspræst og generalforsamling

Som bekendt har bestyrelsen for Valgmenigheden indstillet Michael Gammelgaard Vielsted til stillingen som præst for Valgmenigheden.

Michael er uddannet teolog, 36 år, gift med sognepræst Katarina Gammelgaard Vielsted, som er sognepræst ved Sct. Catarinae kirke i Hjørring. Parret flytter sammen med 2-årige Maj ind i Valgmenighedens præstegård snarest muligt.

Forinden skal indstillingen godkendes af Valgmenighedens medlemmer, og der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling

                                                                                    SØNDAG DEN 4. JUNI
                                                                                    i præstegården umiddelbart efter gudstjenesten, som begynder kl. 10.

                                                                                      DAGSORDEN

                                                                                     1. Velkomst v. formanden

                                                                                     2. Bestyrelsens orientering vedr. valget.

                                                                                     3. Præsentation v. Michael Gammelgaard Vielsted

                                                                                     4. Medlemmernes godkendelse af bestyrelsens indstilling.
                                                                                                                       Dette kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.
                   
                                                                                       5. Afslutning og kirkekaffe.

 

                                                                                                  Bestyrelsen den 22. maj 2023.