GUDSTJENESTER
Søndag den. 4. september
15. s. e. trinitatis - Ingen gudstjeneste
Lokalhistorisk cykeltur
 
Søndag den. 11. september
16. s. e. trinitatis - kl. 10.00
v. Lene Graarup
(Månedens salme præsenteres kl. 9.50)
 
Søndag den. 18. september
17. s. e. trinitatis - kl. 10.00
v. Lene Graarup
 
Søndag den. 25. september
18. s. e. trinitatis - kl. 10.00
v. Lene Graarup
Høstgudstjeneste & brunch
Nyt fra kirkegården
Forandringer
Begravelsesmåden ændres i disse år, idet der er en tendens til at vælge urne- frem for kistebegravelse. Det har medført, at der også på Valgmenighedens kirkegård er et stigende antal tomme gravsteder.
Dette medfører bl. a. faldende indtægter. For at mindske udgifterne til vedligeholdelse af disse arealer er det hensigten at fjerne hækken ud mod stien og mellem to tomme pladser. Der sås herefter græs - enkelte grave tænkes dog beplantet for at skabe afveksling.
Gravsten fra nedlagte grave flyttes sammen på udvalgte pladser med undtagelse af særlig bemærkelsesværdige sten, som forbliver på det oprindelige gravsted.
Der vil naturligvis blive etableret nye urnegravpladser i takt med efterspørgslen.
Et tilbud til dig, der har mistet
SORGGRUPPE
Det er ikke en sygdom at sørge over et menneske, man har mistet, men det kan være tungt at gå med, og det kan være en stor hjælp at tale med andre mennesker, der står i samme situation. derfor er der nu mulighed for at deltage i en sorggruppe. Deltagerne kan komme fra Vrå, Vrejlev-Hæstrup, Løkken Storpastorat og Rakkeby-Vejby-Herritslev-Sejlstrup.  Er man interesseret i at deltage i en sorggruppe, kan man henvende sig til Lene Graarup (98981277) eller Viggo Noe (98998022), der vil være behjælpelig med at få en kontakt i stand til en gruppe.
KOMMENDE KONFIRMATIONER
2017: St. Bededag

fredag den 12. maj kl. 10.30
2018: St. Bededag
fredag den 27. april. kl. 10.30

Hvorfor gå i kirke?
GUDSTJENESTEN ER EN LEG MED DET EVIGE
"Jeg anser også kirkerummet og liturgien for at være en leg. Kirken er det sted, hvor mennesker går hen og leger med de evige tanker og de helt store billeder. At en gudstjeneste er en leg, står den danske, liturgiske tradition om noget for. Tag nu bare den første salme i salmebogen: „Guds menighed syng for vor skaber i løn“ hvor omkvædet lyder: „Så liflig vi lege for Vorherre.“ Faktisk kan man danse til både den og andre salmer med trin fra færøsk folkedans. Det er selvfølgelig en disciplineret leg i kirken, vi danser jo ikke hver gang, men kirkerummet er altid stedet, hvor vi går ind og pusler og tumler med det hellige. Pointen er vel, at liturgien er en leg, der ikke går op. Derfor vender vi tilbage for at kunne blive klogere og få mere indsigt. Jeg tror, man bliver opbygget og mere menneskelig af den leg. Jeg oplever den også i den måde, kirker er bygget op på".

Citat: Peter Skov-Jakobsen, Københavns biskop - "Vild med dannelse".

KIRKEN ER HVID SOM SNE
- og klar til pinse og trinitatis
Det frivillige malersjak hjalp Thomas med kalkningen.
Endnu engang tak til Jørgen, Kjeld, Kris, Jens og Thomas for veludført arbejde!
 
Æbler lyser rødt på træernes grene . . .
Efterårsprogram:

HØSTGUDSTJENESTE med sang og brunch
spil dansk aften
FOREDRAG: Livets fortællinger
FILM: Under sandet
Børnenes søndag: juleværksted
De ni læsninger

September er høsttid
og høst er ....
OVERSKUD

På en husmur i den håbefulde, ivrigt byggende og alligevel halvtomme badeby Vlore i Albanien fik jeg på denne sommers ferie øje på pigen her, som ubekymret læner sit hoved tilbage og overgiver sig selvforglemmende til fuglenes dans og leg. Graffitien står i skarp kontrast til de to trængte butikker under hende, hvor kampen for det daglige brød tavst råbes ud fra to gabende sorte huller. Der er ikke megen høst over mit billede, men pigens sorgløse leg appellerer til tanker om overskud.

Høst handler nemlig i dybeste forstand om overskud. Bevidstheden om at vi lever af det overskud jorden giver os. Det er det vi i kirken takker for til høst. Det er dette mennesker i umindelige tider har takket for, for uden jordens overskud ville de ikke kunne overleve indtil næste sommer. Imidlertid har høsten i vores del af verden skiftet karakter i den forstand, at de fleste af os er langt mere afhængig af Kiwis åbningstider end mulden under vore fødder, hvorfor det med takken nemt bliver sådan lidt malplaceret. Den tak vi eventuelt måtte have overskud af kan vi selvfølgelige rette mod os selv, hvilket er nærliggende, for vi har dog selv tjent de penge vi bytter varerne med! Nogle holder sig alligevel for gode til, her i jantelovens land, at takke sig selv, og andre har glemt, hvad kirken kan bruges til, og i mangel på bedre flyver den overskydende tak sådan lidt forvildet rundt i verden.
Men en hed sommerdag så jeg den på husmuren i Vlore, i et land jeg ikke havde ventet at møde den. Takken manifesterede sig som et barn, der sorgløst og overgivent leger med himlens fugle. Hun minder om den kendte lignelse, der hører til her i høsttiden, hvor Jesus fortæller om fuglene på himlen og liljen på marken, som ikke bekymrer sig og hvordan mennesket skal gøre ligeså.
Det er en provokerende lignelse, fordi den er så meget i modstrid med det faktum, at intet normalt følende menneske kan lade være med at bekymre sig om den verden det lever i og sine nærmestes ve og vel. På trods af dette faktum insisterer Jesus alligevel på, at vi ikke skal bekymre os – og hin sommerdag fik han hjælp fra pigen på husmuren, som i al sin overskudsagtige sorgløshed peger på ubekymretheden, som livets allerinderste lov.  Det var faktisk Søren Kierkegaard, som havde held med at sige disse flotte ord: at livets inderste lov er ubekymrethed. At livet ganske enkelt er bygget af det stof der hedder ubekymrethed - en lov, der er fældet ind i alt det skabte, jorden, planterne, solen, månen, stjernerne, bjergene, markerne, fuglene, blomsterne - alt det skabte, som bare er og eksisterer ganske som Gud ville det, i al ubekymrethed. Pigen på muren udstråler denne indsigt og dermed også en hel enkel og ligetil glæde og taknemmelighed over at livet er og hun selv er og eksisterer. Det kommer af et overskud, og det er det samme overskud vi lever af og fejrer til høst.

Dette overskud og denne glæde takker vi for i Valgmenighedskirken søndag den 25. september med musik ved Peter Lindhardt Toft og Jens Nielsen - og høstinstallation lavet af konfirmanderne.
Lokalhistoriske cykeltur
TRANSFORMATORMØDE I POUL ANKER BECH LAND!
Både store og små hyggede sig på cykelturen, da de søndag den 4. september cyklede rundt i de lokale fortællingers landskab. Vi begyndte og sluttede ved Vrejlev Kloster, hvor kirkegårdsleder Jan venligt og kyndigt fortalte og viste kirken frem, så vi fik lov at se kirkens gamle hvælvinger oppefra. Turen gik til prinsessernes Rønnebjerg, Poul Anker Bechs verdenskendte transformatorstation, Skov Kirstens hjemstavn og tilbaws igen. En dejlig dag med mildt og solrigt vejr og blid medvind hele vejen.

Se billeder fra turen
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net