HER HAR DU MULIGHED FOR AT SE VRÅ VALGMENIGHEDS KIRKEBLAD
KIRKEBLAD MARTS, APRIL, MAJ 2017
GUDSTJENESTER JUNI MÅNED

Søndag den 11. juni
Trinitatis - Ingen gudstjeneste
 
Onsdag den 14. juni
gudstjeneste kl. 19.30
v. Lene Graarup
 
Søndag den 18. juni
1. s. e. trinitatis
Ingen gudstjeneste
 
Søndag den 25. juni
2. s. e. trinitatis kl. 10.00
v. Lene Graarup
 

NY FORMAND I VRÅ VALGMENIGHED

Forud for Vrå Valgmenigheds generalforsamling sidst i marts havde Jens Sigh varslet sin afgang som formand. På generalforsamlingen blev der takket for et godt formandsskab gennem de sidste 20 år. Ved den efterfølgende konstitution på bestyrelsesmødet blev næstformand Mette Ottosen Stougaard valgt som ny formand. Ved samme afgik efter eget ønske kasserer Torben Fisker, som bliver afløst af Flemming Trinskjær på posten. Yderligere blev Anna Bruun valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen.
FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2016 Lenes tale til Jens

Velkommen til Vrå Valgmenighed

Mellem Vrå Højskolen og Vrå Skole ligger Vrå Valgmenighedskirke. Her har den ligget i godt 100 år, startet af driftige lokale med rødder i højskolebevægelsen og inspireret af Grundtvig. Budskabet i vores kirke adskiller sig ikke fra det i sognekirken, idet vi er en del af folkekirken.

Vi har en stor grad af frihed - bl.a. styrer vi selv vores økonomi uden statsstøtte. Vi holder af vores frihed og betragter os som en folkelig grundtvigsk menighed, hvor fællesskabet både i forbindelse med gudstjenester og de efterfølgnede fællesmenneskelige og kulturelle aktiviteter danner ramme om et rart miljø. 

Vi ønsker at være en åben kirke, så alle er selvfølgeligtt velkomne til vores arrangementer og gudstjenster.


Valgmenigheden tilbyder...

Foredrag, filmaftener, børnenes søndage med børnegudstjeneste og børneprojekter, sommerfest, høstfest, kirketure (også på cykel), sangaftner, koncerter, debatter og meget andet.

KONFIRMATION
2017 & 2018


2017: St. Bededag

fredag den 12. maj kl. 10.30

2018: St. Bededag
fredag den 27. april. kl. 10.30


Et tilbud til dig, der har mistet
SORGGRUPPE
Det er ikke en sygdom at sørge over et menneske, man har mistet, men det kan være tungt at gå med, og det kan være en stor hjælp at tale med andre mennesker, der står i samme situation. derfor er der nu mulighed for at deltage i en sorggruppe. Deltagerne kan komme fra Vrå, Vrejlev-Hæstrup, Løkken Storpastorat og Rakkeby-Vejby-Herritslev-Sejlstrup.  Er man interesseret i at deltage i en sorggruppe, kan man henvende sig til Lene Graarup (98981277) eller Viggo Noe (98998022), der vil være behjælpelig med at få en kontakt i stand til en gruppe.
 
TIRSDAG D. 30. MAJ KL. 19.00
TRE MENIGHEDER - ´EN PILGRIMSVANDRING
ÅRETS TEMA: "ORDET"

Det er tredje gang Vrå bys tre kirker går sammen om en pilgrimsvandring, der går på tværs af byen og forener kirkefolk fra 3 forskellige menigheder. Når vi går, er vi på lige fod, og mens snakken går krydser vi sporene og nye bekendtskaber opstår.
Dette år er temaet ordet. I Vrå har der altid været tradition for ord og de står i kø for at komme til denne aften, hvor vi begynder i Vrå Kirke med en kort udsendelsesandagt. Vejen går forbi Lokalhistorisk Arkiv, Børnenes Jord, Spejderhytten, Baptistkirken, Lunden, Højskolen og Valgmenighedskirken, hvor vi slutter med nadver og sang.
KONFIRMATION
12. MAJ
TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER

Andreas Schneider Nielsen
Viktor Søndergaard Nielsen
Oliver Storm Sørensen
Julius Graarup
Emma Skotte
Rasmus Kirk Stougaard

se BILLEDER fra året, der gik med konfirmanderne.
LUTHERS TESER ER SLÅET OP PÅ DØRENE I VALGMENIGHEDSKIRKEN

På Børnenes søndag blev der,
i anledning af Lutheråret, skrevet
teser, som nu er slået op på to
døre i valgmenighedskirken.

Samtidig blev der også malet
lutherroser, som udstilles i
vinduerne.

Dørene kan beskues indtil pinse.
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net