For første gang i Vrå Valgmenigheds historie vil kirkeklokken ikke kalde til gudstjeneste i påsken og det glædelige budskab om Kristi opstandelse ikke lyde i kirkens rum. Det er helt forkert, men der er intet at stille op, for vi skal have lagt virussen ned.

Vi håber, at næste gudstjeneste kan fejres SØNDAG 26. APRIL KL. 9.30 med efterfølgende brunch og GENERALFORSAMLING.

Erik Heide, alterudsmykning, alter, kornaks, krucifiks

VELKOMMEN TIL VRÅ VALGMENIGHED

Vrå Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed og en del af Folkekirken.
Det grundtvigske skinner igennem alt vi laver og har rod i Grundtvigs ord:
"Den har aldrig levet,
som klog på det er blevet,
han ej først havde kær" 

Det betyder
i vores sammenhæng, at når den enkelte selv har fingrene
med i spillet, så bliver kirkens fælles liv
vedkommende og levende.

Vi er en åben menighed og selv om du ikke er medlem, er du meget

velkommen til at deltage i gudstjenester og arrangementer. 

Følg Vrå Valgmenighed på facebook