GUDSTJENESTER
Søndag den. 29. maj
1. s. e. trinitatis - kl. 19.00
v. Lene Graarup
(bemærk ændring ift. sidste kirkeblad!)
 
Søndag den. 5. juni
2. s. e. trinitatis – ingen gudstjeneste
Årsmøde i Ryslinge
 
Søndag den. 12. juni
3. s. e. trinitatis – kl. 10.00
v. Lene Graarup
(Månedens salme præsenteres kl. 9.50)
 
Søndag den. 19. juni
4. s. e. trinitatis – kl. 19.00
v. Lene Graarup
Et tilbud til dig, der har mistet
SORGGRUPPE
Det er ikke en sygdom at sørge over et menneske, man har mistet, men det kan være tungt at gå med, og det kan være en stor hjælp at tale med andre mennesker, der står i samme situation. derfor er der nu mulighed for at deltage i en sorggruppe. Deltagerne kan komme fra Vrå, Vrejlev-Hæstrup, Løkken Storpastorat og Rakkeby-Vejby-Herritslev-Sejlstrup.  Er man interesseret i at deltage i en sorggruppe, kan man henvende sig til Lene Graarup (98981277) eller Viggo Noe (98998022), der vil være behjælpelig med at få en kontakt i stand til en gruppe.
Hvorfor gå i kirke?
GUDSTJENESTEN ER EN LEG MED DET EVIGE
"Jeg anser også kirkerummet og liturgien for at være en leg. Kirken er det sted, hvor mennesker går hen og leger med de evige tanker og de helt store billeder. At en gudstjeneste er en leg, står den danske, liturgiske tradition om noget for. Tag nu bare den første salme i salmebogen: „Guds menighed syng for vor skaber i løn“ hvor omkvædet lyder: „Så liflig vi lege for Vorherre.“ Faktisk kan man danse til både den og andre salmer med trin fra færøsk folkedans. Det er selvfølgelig en disciplineret leg i kirken, vi danser jo ikke hver gang, men kirkerummet er altid stedet, hvor vi går ind og pusler og tumler med det hellige. Pointen er vel, at liturgien er en leg, der ikke går op. Derfor vender vi tilbage for at kunne blive klogere og få mere indsigt. Jeg tror, man bliver opbygget og mere menneskelig af den leg. Jeg oplever den også i den måde, kirker er bygget op på".

Citat: Peter Skov-Jakobsen, Københavns biskop - "Vild med dannelse".

KIRKEN ER HVID SOM SNE
- og klar til pinse og trinitatis
Det frivillige malersjak hjalp Thomas med kalkningen.
Endnu engang tak til Jørgen, Kjeld, Kris, Jens og Thomas for veludført arbejde!
 
SØNDAG DEN 29. MAJ KL. 19.00
GUDSTJENESTE 
Tema: SKABELSE OG NATUR


Gudstjenesten er inspireret af verdens første folkemøde om Natur, som foregår i Hirtshals og løber af staben torsdag, fredag og lørdag.
TRINITATIS TID ER FESTERNES LANDEPLADS
TRINITATIS
HELLIGÅNDEN ER LANDET OG ER I VERDEN
Trinitatis kaldes kirkens hverdag eller det festløse halvår. Barnet er født, Kristus er opstanden og Helligånden er kommet, landet i verden og tiden er inde til at smører ærmerne op og få budskabet ud, så det kan slå rod i verden - det skal trinitatistiden bruges til. I trinitatistiden bliver grundlæggende forhold i menneskelivet taget op i gudstjenesternes evangelielæsninger og prædikener. De kan handle om sygdom og helbredelse, næstekærlighed og fjendekærlighed, skyld og tilgivelse, forholdet mellem politiske ledere og Gud eller forholdet til penge og rigdom.

Trinitatis strækker sig fra pinse til sidst i november og dens farve er grøn, symbol for håb og vækst.

I Valgmenigheden har vi forskellige gudstjenester hen over perioden, som tematiserer de forskellige forhold. Læg mærke til Poetry-slam sidst i juli, sangaften i august og senere på året høstgudstjeneste, samt Alle helgen gudstjeneste, samt musikgudstjenester.

KONFIRMATION
TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN!
Se billeder - klik her
Bededag den 22. april i strålemde solskin blev disse skønne unge mennesker konfirmeret:

Stine Vanggaard Christensen
Jens De Simone Rehné
Johanne Matilde West Egerup
Astrid Skotte
Andreas Abildgaard Jørgensen

KOMMENDE KONFIRMATIONER
2017: St. Bededag

fredag den 12. maj kl. 10.30
2018: St. Bededag
fredag den 27. april. kl. 10.30

 
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net