HER HAR DU MULIGHED FOR AT SE VRÅ VALGMENIGHEDS KIRKEBLAD
KIRKEBLAD VINTER 2018
ADVENT, JUL OG NYTÅR

Gudstjenester

FEBRUAR
 
Søndag 4. februar
Seksagesima kl. 16.30 - v. Lene Graarup
Kyndelmisse – månedens salme præsenteres 16.20
 
Søndag 11. februar
Fastelavn kl. 19.00 - v. Peter Hedegaard - FOREDRAG
 
Søndag 18. februar
1. s. i fasten – ingen gudstjeneste
 
Søndag 25. februar
2. s. i fasten kl. 10.00 - v. Lene Graarup
 

Topbar

Velkommen til Vrå Valgmenighed

Mellem Vrå Højskolen og Vrå Skole ligger Vrå Valgmenighedskirke. Her har den ligget i godt 100 år, startet af driftige lokale med rødder i højskolebevægelsen og inspireret af Grundtvig. Budskabet i vores kirke adskiller sig ikke fra det i sognekirken, idet vi er en del af folkekirken.

Vi har en stor grad af frihed - bl.a. styrer vi selv vores økonomi uden statsstøtte. Vi holder af vores frihed og betragter os som en folkelig grundtvigsk menighed, hvor fællesskabet både i forbindelse med gudstjenester og de efterfølgnede fællesmenneskelige og kulturelle aktiviteter danner ramme om et rart miljø. 

Vi ønsker at være en åben kirke, så alle er selvfølgeligtt velkomne til vores arrangementer og gudstjenster.


Valgmenigheden tilbyder


Foredrag, filmaftener, børnenes søndage med børnegudstjeneste og børneprojekter, sommerfest, høstfest, kirketure (også på cykel), sangaftner, koncerter, debatter og meget andet.


KONFIRMATION
2018: St. Bededag
fredag den 27. april. kl. 10.30

2019: St. Bededag
fredag den 21. maj kl. 10.30

FORMANDENS BERETNING 2016
Ny formand i Vrå Valgmenighed
2017
Forud for Vrå Valgmenigheds generalforsamling sidst i marts havde Jens Sigh varslet sin afgang som formand. På generalforsamlingen blev der takket for et godt formandsskab gennem de sidste 20 år. Ved den efterfølgende konstitution på bestyrelsesmødet blev næstformand Mette Ottosen Stougaard valgt som ny formand. Ved samme afgik efter eget ønske kasserer Torben Fisker, som bliver afløst af Flemming Trinskjær på posten. Yderligere blev Anna Bruun valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen.
 
GUDSTJENESTE OG FOREDRAG
Søndag den 11. februar kl. 19.00

Moderne tider fra 1864 til 2018
Det moderne Danmark begynder med det forsmædelige nederlag i krigen 1864 hvor landet må vinke farvel til en tredjedel af sit areal og to femtedele sin befolkning. Ikke desto mindre er det dette nederlag, der bliver en vigtig del af vores fælles historie og er med til at forme de næste 154 år frem til i dag. Med afsæt i 1864 vil Peter Hedegaard, Valgmenighedspræst i Holstebro, give eksempler på og reflektere over, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Peter Hedegaard vil inddrage Jakob Knudsen, Kaj Munk, Erik Aalbæk Jensen og flere, når han fortæller vores fælles historie.  Peter Hedegaard er opvokset i Tolne, tidligere højskoleforstander på Ryslinge Højskole og kendt som en dygtig fortæller, der favner og inkluderer alle.

Aftenen indledes med gudstjeneste i Vrå Valgmenighedskirke kl. 19.00.
Foredrag på Vrå Højskole kl. 20.00
Alle er velkomne.

3. søndag i advent
Søndag den 17. december kl. 15.30
JULEKONCERT
Svaneborg, Baggesen og D'Damer tændte op for julestemningen med glade julesange - tak for en dejlig koncert.

søndag den 22. oktober
GRÆSKARENE LYSTE I KIRKEN

-  efterferiens sidste dyrebare timer blev brugt på at skære ansigter i græskarene og pynte med dem i kirken til en hyggelig andagt med fortælling og salmer om lys og mørke.
Et tilbud til dig, der har mistet
SORGGRUPPE

Det er ikke en sygdom at sørge over et menneske, man har mistet, men det kan være tungt at gå med, og det kan være en stor hjælp at tale med andre mennesker, der står i samme situation. derfor er der nu mulighed for at deltage i en sorggruppe. Deltagerne kan komme fra Vrå, Vrejlev-Hæstrup, Løkken Storpastorat og Rakkeby-Vejby-Herritslev-Sejlstrup.  Er man interesseret i at deltage i en sorggruppe, kan man henvende sig til Lene Graarup (98981277) eller Viggo Noe (98998022), der vil være behjælpelig med at få en kontakt i stand til en gruppe.
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net