Erik Heide, alterudsmykning, alter, kornaks, krucifiks

VELKOMMEN TIL VRÅ VALGMENIGHED

Vrå Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed og en del af Folkekirken. Det grundtvigske skinner igennem alt vi laver og har rod i Grundtvigs ord: "Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han ej først havde kær" 
Det betyder
i vores sammenhæng, at når den enkelte selv har fingrene med i spillet, så bliver kirkens fælles liv vedkommende og levende.
Vi er en åben menighed og selv om du ikke er medlem, er du meget
velkommen til at deltage i gudstjenester og arrangementer. 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen har nu afsluttet ansættelsessamtaler med kandidater til vores præstestilling, og afholder ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter gudstjemeste søndag den 4.oktober.

Dagsorden

  1. Velkomst v. formanden
  2. Bestyrelsens orientering vedr. valg af ny præst.
  3. Præsentation
  4. Medlemmernes godkendelse.Godkendelse kræver 2/3 stemmeflertal af de fremmødtemedlemmer.
  5. Afslutning 

GUDSTJENESTER I SEPTEMBER

Søndag 6. september: 13. s. e. trin.
kl. 19.00 v. Annelise Søndengaard

Søndag 13. september: 14. s. e. trin.
ingen gudstjeneste

Søndag 20. september: 15. s. e. trin
kl. 10.00 v. Niels Kirketerp
HØSTGUDSTJENESTE

Søndag 27. september: 16. s. e. trin.
ingen gudstjeneste

OKTOBER
Søndag 4. oktober: 
17. s. e. trin.
kl. 10.00 v. Thorben Johannesen 
Kl 11. ekstraordinær generalforsamling 

 

 

Gå trygt i kirke

Vi befinder os stadig i coronaens tid og vi følger naturligvis sundhedsmyndighedernes krav:

  • Hver anden bænk er spærret efter kunstens smukke regler. På ikke-afspærrede bænke må sidde en enkelt person, en husstand eller en lille gruppe, der har kontakt til hverdag.
  • Spritbeholdere er sat op ved indgang, og ved korbue til brug før altergang.
  • Salmerbøger erstattes af sangark.

120 års fødselsdag og afskedsgudstjeneste for Lene

Den 2. august dannede højskolehaven de fineste rammer for en ganske særlig gudstjeneste. Stedet var velvalgt med den nødvendige plads til at holde corona-afstand, her var højt til himlen og plads til alle de mange fremmødte. Dagen markerede Valgmenighedens 120 års fødselsdag, og var samtidig afskedsgudstjeneste for Lene, der gennem 20 år har været Vrås valgmenighedspræst.  

Køkkendøren

Lene og familien ved selv samme køkkendør, som de for 20 år siden trådte igennem, da de flyttede ind i præsteboligen. Døren indgik i bestyrelsens tale til Lene, og illustrerede de mange forskellige døre hun, gennem sit virke, har åbnet for utallige mennesker i alle aldre. 

Bestyrelsen sender alle de bedste ønsker med Lene og familien, og ønsker Lene held og lykke med at åbne nye døre.

 

Følg Vrå Valgmenighed på facebook