Erik Heide, alterudsmykning, alter, kornaks, krucifiks

VELKOMMEN TIL VRÅ VALGMENIGHED

Vrå Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed og en del af Folkekirken. Det grundtvigske skinner igennem alt vi laver og har rod i Grundtvigs ord: "Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han ej først havde kær" 
Det betyder
i vores sammenhæng, at når den enkelte selv har fingrene med i spillet, så bliver kirkens fælles liv vedkommende og levende.
Vi er en åben menighed og selv om du ikke er medlem, er du meget
velkommen til at deltage i gudstjenester og arrangementer. 

NY PRÆST

FRA 1.12. ER LINDA ANSAT SOM VALGMENIGHEDENS NYE PRÆST

I øjeblikket rumsterer malere og gulvmænd i præstegården, så den kan blive klar til Linda flytter ind. Vi glæder os meget til at tage imod Linda, som i mange år har boet i Spørring ved Aarhus og været engageret i den lokale kirke og nære samfund. Linda er uddannet i Canada, og skal derfor ordineres i Aalborg, inden hun kan trække i præstekjolen, holde dåb og nadver. Indtil ordinationen, vil Linda vil holde lægmandsgudstjenester uden altergang. Ordinationen vil ske omkring årsskiftet. 

Linda præsenterer sig selv i kirkebladet. Se indlægget her.

 

Jeg er Canadier, døbt, konfirmeret og viet i den danske kirke i Edmonton, hvor hele min familie har været aktiv. Jeg deltog i kirkens liv, grupper og aktiviteter og var organist der i 6 år. Efter High School kom de mange ture over Atlanten – først et år i Thisted, så for at arbejde i Børglum, så studier, praktik og endelig for at bo i Spørring nord for Aarhus. Dér havde min mand Helge et hus og siden kom Jens (16), Helene (14) og Emilie (12) til.

Musik har altid fyldt i livet og hjemmet – med både sang og spil. Og der har altid været en interesse i kirken i verden og dens mange forskellige udtryk. Derfor har det også været naturligt at arbejde i menighedsrådet, Stiftsrådet og i det mellemkirkelige stiftsudvalg. Og så har det haft betydning for mig at være med til at løfte det lokale fællesskab, de nære kontakter, så jeg har været med i bestyrelser og lignende. Jeg har den glæde, at jeg har kunnet engagere mig og lægge kræfter i mine interesser, ikke mindst grundet den store støtte af min mand og familie.

Jeg glæder mig til at vandre sammen med jer og samarbejde med jer, så denne levende menighed fortsat har gode rammer både indenfor og udenfor den fine kirkebygning.

DECEMBER

Søndag 6. december: 2. søndag i advent kl.10.00 v. Linda Kristensen Bolet

Søndag 13. december: Musikgudstjeneste 3. søndag i advent kl. 19.00 v. Linda Kristensen Bolet

Søndag 20. december: 4.søndag i advent kl. 10 v. Linda Kristensen Bolet

Torsdag 24. december: Juleaftensdag kl. 14.00 og kl.16.00 v. Linda Kristensen Bolet

Fredag 25. december: 1. juledag kl.10.00 v. Linda Kristensen Bolet

Lørdag 26. december: 2. juledag -ingen gudstjeneste

Søndag 27. december: Julesøndag -ingen gudstjeneste

Mens vi venter på ordination af Linda, vil der være lægmandsgudstjenester, dvs gudstjenester uden altergang. 

Gå trygt i kirke

Vi befinder os stadig i coronaens tid og vi følger naturligvis sundhedsmyndighedernes krav:

  • Hver anden bænk er spærret efter kunstens smukke regler. På ikke-afspærrede bænke må sidde en enkelt person, en husstand eller en lille gruppe, der har kontakt til hverdag.
  • Spritbeholdere er sat op ved indgang, og ved korbue til brug før altergang.
  • Vi bærer mundbind mens vi går ind og ud af kirken.

120 års fødselsdag og afskedsgudstjeneste for Lene

Den 2. august dannede højskolehaven de fineste rammer for en ganske særlig gudstjeneste. Stedet var velvalgt med den nødvendige plads til at holde corona-afstand, her var højt til himlen og plads til alle de mange fremmødte. Dagen markerede Valgmenighedens 120 års fødselsdag, og var samtidig afskedsgudstjeneste for Lene, der gennem 20 år har været Vrås valgmenighedspræst.  

Køkkendøren

Lene og familien ved selv samme køkkendør, som de for 20 år siden trådte igennem, da de flyttede ind i præsteboligen. Døren indgik i bestyrelsens tale til Lene, og illustrerede de mange forskellige døre hun, gennem sit virke, har åbnet for utallige mennesker i alle aldre. 

Bestyrelsen sender alle de bedste ønsker med Lene og familien, og ønsker Lene held og lykke med at åbne nye døre.

 

Følg Vrå Valgmenighed på facebook