Vrå Valgmenighed søger ny præst.

Vores præst gennem de sidste 20 år har valgt at søge nye udfordringer

Vrå Valgmenighed er stiftet år 1900 og har i dag knap 300 medlemmer. Valgmenigheden ligger i Vrå, og medlemmerne kommer primært fra nærområdet og Vendsyssel.

Stillingen som valgmenighedspræst er normeret til 80%, og stillingen kan – efter nærmere aftale med højskolen – suppleres med timer på højskolen til undervisning og andre højskoleaktiviteter.

Som nabo til Vrå højskole har der gennem alle årene været et tæt samarbejde de to institutioner imellem, og stillingen som valgmenighedspræst er derfor udformet med respekt for traditionerne begge steder. Kunstbygningen i Vrå, ”Engelundsamlingen,” er også nabo og en vigtig samarbejdspartner med Valgmenigheden. Bl.a. er udsmykningen i kirken med farver og alterparti udformet i samarbejde med medlem af Vrå-udstillingen Erik Heide.

Disse 3 institutioner, Valgmenigheden, Højskolen og Kunstbygningen har gennem mange år sammen udgjort et stærkt kulturelt samlingssted for byen og for hele landsdelen.

Den store, rummelige og børnevenlige præstebolig ligger som nabo til kirken.

Meget af arbejdet i Valgmenigheden er baseret på frivilligt arbejde sammen med en fastlønnet graver, organist og kirkesanger. I kirken er der 3 månedlige gudstjenester med god tilslutning, en årlig konfirmation og derudover er der jævnligt arrangementer inden for musik, sang, foredrag mv. - ofte i et samarbejde med Højskolen. Der er desuden årligt tilbagevendende samarbejde med byens to andre trossamfund, Vrå Sognekirke og Vrå Baptistmenighed.

Jobfakta og ansøgning.

Vi søger et levende og engageret menneske, som med stor lyst vil arbejde som præst i et kirkeligt spor og evt. som højskolelærer i et mere folkeligt spor.

- Løn i henhold til gældende overenskomst.

- Stillingen som Valgmenighedspræst er normeret til 80%.

- Stillingen kan evt. suppleres med undervisning mv. på højskolen efter nærmere aftale.

- Ansøgningsfrist 1. september.

- tiltrædelse snarest

Ansøgning sendes til Valgmenighedens kasserer Flemming Trinskjær, Vråvej 844, 9760 Vrå vvm.kasserer@gmail.com

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Flemming Trinskjær, telf. 2913 7308

eller

Thorvald Baggesen, telf. 2169 8278