KISTEGRAVSTED
Et kistegravsted er et traditionelt gravsted med hæk og individuel beplantning, og der er vide rammer med hensyn til valg af gravsten og anlæg. Man har pligt til at beplante og vedligeholde gravstedet. Gravstedet kan fås med plads til mellem en og fire kister. I tidligere erhvervede kistegravsteder kan der også nedsættes urner. Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for 20 år (fredningsperioden). Herefter kan gravstedet viderekøbes for perioder af 5 år.
Hvis det ønskes, kan kirkegårdens graver mod betaling påtage sig anlæg, vedligeholdelse, plantning af årstidens blomster og grandækning til jul. En sådan vedligeholdelse kan betales årligt eller ved éngangsbetaling for hele fredningsperioden ("legatgravsted").

URNEGRAVSTED
Urnegravstedet er et traditionelt lille gravsted med plads til to urner. Et urnegravsted har hæk og individuel beplantning, og der er vide rammer med hensyn til valg af gravsten og anlæg. Man har pligt til at beplante og vedligeholde gravstedet – kirkegårdens graver kan gøre det mod betaling. Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for 10 år (fredningsperioden). Herefter kan gravstedet viderekøbes for perioder af 5 år.
Familie og pårørende kan efter ønske deltage i urnenedsættelsen.

URNEGRAVSTED OG KISTEGRAVSTED MED PLÆNESTEN
I græsplænen i vestre side af kirkegården er et afsnit sat af til urnegravsteder med plænesten, med plads til to urner for hver sten. Ligeledes er der mulighed for kistegravsted med plænesten til venstre for stien langs plænen. Disse gravsteder er beplantet med græs og har ingen hæk langs stien og kræver derfor minimal vedligehold (græsslåning).

For begge typer gravsted gælder følgende:
På gravstedet må der kun anbringes sten i standard størrelse 40 x 60 cm eller 40 x 40 cm. Inskriptionen på stenen skal være nedhugget. Alle typer granit med en ru overflade må anvendes. Der skal for disse gravsteder betales for ren - og vedligeholdelse for mindst én fredningsperiode på henholdsvis 10 år (urnegravsted) eller 20 år (kistegravsted) for klipning af græs, fjernelse af visne buketter, samt afvaskning af sten efter behov.
Der kan placeres en granitvase ved gravmindet, som kan benyttes til buketter.
Der kan ligeledes placeres en lille potteplante direkte i granitvasen.
Der må ikke anlægges bede eller plantes ved gravmindet.
Der må ikke placeres gravlys eller andre former for dekorationer på gravmindet (bortset fra nedennævnte periode).
I perioden fra 1. søndag i advent og til jul, er det tilladt at placere grankranse, dekorationer og maks. et gravlys på gravmindet.

ANONYM URNEFÆLLESGRAV
Den anonyme urnefællesgrav, der også bliver kaldt ”de ukendtes grav”, er anlagt i et lille afgrænset område i græsplænen mod vest. Ved erhvervelse betales der, for at græsarealet bliver vedligeholdt af kirkegården.
Når man vælger at få en urne nedsat i den anonyme fællesgrav kendes urnens præcise placering kun af kirkegården, og familien kan ikke være med til urnenedsættelsen. Ægtefæller nedsættes ikke ved siden af hinanden. Gravpladsen kan, efter fredningsperioden på 10 år, ikke forlænges.
Der må intet plantes på arealet, og der må kun lægges blomster på den tilhørende blomsterplads.

NEDLÆGGELSE AF GRAVSTED
Når fredningstiden er udløbet og famimlien ikke længere ønsker at bevare gravstedet kan det nedlægges.
Kirken sørger for at fjerne planter, anlæg o. lign. når der er tale om et legatgravsted.
Hvis det er et gravsted familien selv har passet, kan man vælge enten selv at gøre det, eller at betale for sløjfningen.

Når et gravsted nedlægges tilbagefalder det til kirkegården. Det betyder, at gravstedet kan anvendes til begravelse eller til andre formål.

Gravstenen er familiens ejendom. Familien skal derfor beslutte hvad der skal ske med gravstenen., På Vrå Valgmenigheds Kirkegård kan man vælge at få stenen med hjem, få den vortskaffet af stenhugger eller at få den opstillet i lapidarium.