VRÅ VALGMENIGHEDS KIRKEGÅRD

I 1913 købte 23 af Vrå Valgmenigheds medlemmer jord syd for kirken og forærede det til menigheden. Vrå Valgmenigheds kirkegård blev indviet samme år.

Kirkegården støder op til Vrå Skole og Vrå Højskole og rummer både kistegravsteder og urnegravsteder. Kirkegårdens udseende har ændret sig i takt med tiden. For at imødekomme nye behov, har kirkegården i de senere år været igennem en lille foryngelseskur. Kirkegården flankeres nu af to græsplæner, hvor den vestlige rummer både kistegravsted, urnegravsted og de ukendtes grav. På de to plæner er der opsat bænke, hvor den besøgende kan hvile tankerne og mindes.

Kirkegården er foruden at være en have for vore døde, også et spændende sted for den, der interesserer sig for lokal kulturhistorie. Flere af stenene er mindesten over de store personligheder, som var med til at starte og præge den grundtvigske bevægelse på egnen.

Begravelsesmåden ændres i disse år, idet der er en tendens til at vælge urne- frem for kistebegravelse. Det har medført, at der også på Valgmenighedens kirkegård er et stigende antal tomme gravsteder.

Dette medfører bl. a. faldende indtægter. For at mindske udgifterne til vedligeholdelse af disse arealer er det hensigten at fjerne hækken ud mod stien og mellem to tomme pladser. Der sås herefter græs - enkelte grave tænkes dog beplantet for at skabe afveksling.

Gravsten fra nedlagte grave flyttes sammen på udvalgte pladser med undtagelse af særlig bemærkelsesværdige sten, som forbliver på det oprindelige gravsted.

Der vil naturligvis blive etableret nye urnegravpladser i takt med efterspørgslen.