BAGGRUNDSHISTORIEN

Vrå Valgmenighed har sine rødder i den grundtvigske vækkelse i sidste halvdel af 1800-tallet og er tæt knyttet til Vrå Højskole, som blev grundlagt i Stenum i 1872, men flyttet til stationsbyen Vrå i år 1890.

Oprettelsen af en valgmenighed i Vendsyssel havde længe været drøftet, men først i år 1900 blev det en realitet. Den direkte anledning var, at daværende sognepræst Jacob A. Jacobsen døde i sommeren 1899. Jens Bertelsen, som gennem fire år havde været kapellan ved Vrå Sognekirke, søgte efter mange opfordringer stillingen som sognepræst. Trods underskriftsindsamling og deputation til kirkeministeren blev ansøgningen afslået med den begrundelse at Jens Bertelsen var for ung til så attraktiv en stilling. Han var 36 år! På baggrund af dette afslag, tog skolekredsen ved Vrå Højskole og andre grundtvigsk sindede på egnen sagen i egen hånd, og som et modtræk til det man opfattede som et demokratisk underskud i landets regering vedtog man at oprette en valgmenighed i Vrå.

Valgmenigheden har i dag 350 medlemmer.