Det er ikke en sygdom at sørge over et menneske, man har mistet, men det kan være tungt at gå med, og derfor kan der være en stor hjælp, lindring og trøst i at mødes og tale med andre, som har erfaringen af tab i nær erindring.

I Hjørring Sdr. Provsti er der nu mulighed for at mødes i en sorggruppe og dele det, der tynger efter et dødsfald. Sorggruppen varetages af to gruppeledere fra disse sogne. Vi lægger vægt på, at sorggruppen er et trygt mellemmenneskeligt og omsorgsfuldt rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden, og hvor der er gensidig tavshedspligt.

Tag venligst kontakt til Linda Kristensen Bolet  tlf. 40155189.