ÅRETS GANG PÅ VRÅ VALGMENIGHEDS KIRKEGÅRD

Fjernelse af grandækning
Normalt påbegyndes fjernelse af grandækning midt i marts måned. Vejret og påskens placering kan dog medføre udskydelse af tidspunkt. Såfremt kirkegården er bestilt til at udføre renholdelse og vedligeholdelse af gravstedet, fjernes grandækninger automatisk. Har man bestilt en årlig grandækning, er der inkluderet i prisen at denne fjernes om foråret igen og gravstedet rives og fejes.

Klipning af hække
Tujahække klippes én gang (juni og juli måned). Bøgehække klippes som regel to gange (ultimo juni og ultimo september).

Plantning af forårsblomster!
Normalt bestræber graveren sig på, at stedmoderplanterne er plantet omkring påske. Men vejret og påskens placering kan være skyld i at tidspunktet udskydes. Bemærk at såfremt kirkegården er bestilt til at plante stedmoder, så er der i prisen også inkluderet gødning og vanding i vækstperioden.

Plantning af sommerblomster!
Da der kan være risiko for frost i slutningen af maj og begyndelsen af juni, bliver sommerblomster, såfremt det er muligt, plantet i begyndelsen af juni måned. For sommerblomster gælder samme regel som for forårsblomsterne, at er det kirkegården der er bestilt til at plante sommerblomster, så er der i prisen også inkluderet gødning og vanding i vækstperioden.

Grandækning af gravsteder!
Grandækning påbegyndes normalt midt i oktober måned, og graveren bestræber sig på at afslutte grandækningen til 1. søndag i advent.
For at undgå ødelagte vandhaner og sprængte vandrør på grund af frost, er der fra sidst i oktober til april måned lukket for vandet på hele kirkegården. Skal man bruge vand, henvises der til toilettet ved velfærdsbygningen.