MEDLEMSSKAB

Ved indmeldelse i en valgmenighed fritages man fra den almindelige kirkeskat. Medlemsbidraget retter sig efter kirkeskatte-procenten i medlemmets bopælskommune. Beløbet kan fratrækkes på selvangivelsen, hvilket kirkeskatten til sognekirken ikke kan.

Valgmenigheden ønsker ikke, at en økonomisk fordel skal være afgørende for en eventuel indmeldelse. Derfor forhøjes den aktuelle kirkeskat med et beløb, som gør, at den reelle udgift til medlemsbidraget til Valgmenigheden er den samme som udgiften til kirkeskatten til sognekirken.

 
INDMELDELSE

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til valgmenighedspræsten, som da vil sende en indmeldelsesblanket til dig. Præsten vil ved indmeldelse give besked til både Skat og Folkeregister om, at du som valgmenighedsmedlem er fritaget for kirkeskat, men herefter betaler medlemsbidrag til Valgmenigheden. 
 

UDMELDELSE

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til valgmenighedspræsten og ifølge Valgmenighedens vedtægter til udgangen af måneden. Du overføres ved udmeldelse automatisk til sognekirken i dit bopælssogn. Præsten vil ved udmeldelse give besked til både Skat og Folkeregister om, at du herefter skal betale kirkeskat.