KIRKEBYGNINGENS HISTORIE

Vrå Valgmenighedskirke er bygget i år 1900. Kirkegården er oprettet i år 1913.

Allerede i år 1918 måtte man på grund af menighedens voksende medlemstal udvide kirken med korsarme og større kor. I år 1939 blev kirkens stolestader, under vejledning af kirkens daværende præst Helge Elbek, malet i den nuværende røde farve.

Kirkens særprægede lysekroner stammer fra samme periode. De er lavet af daværende trafikminister og valgmenighedsmedlem, Thomas Larsen.

Døbefonten er formet i granit fra Rønne Stenbrud, Bornholm og skænket af direktør Brodersen, på foranledning af Avgust Kristensen.

Kirkeklokken, som oprindeligt var lavet til Kristkirken i København, er en gave fra arkitekt Claus Münster, København - til minde om hans far, der var præst i Serritslev 1866-78.


KIRKENS UDSMYKNING

Efter en gennemgående restaurering i 1995, ved arkitekt Poul Brøgger, fremtræder kirkerummet i dag lyst og åbent for den besøgende. Hertil medvirker ikke mindst et nyt alterbord i granit med guldbelagt krucifiks af den sejrende Kristus, set på baggrund af et aks-relief støbt i beton. Alterudsmykningen og farvesætning af kirkerummet er udført af kunstneren Erik Heide. Døbefont og alterbord kom til at stå på et mures felt, der understreger dåb og nadver som bærende elementer i gudstjenesten.

Det gamle alterbillede fra 1918 er malet af Agnes Schmidt og hænger nu på kirkens nordvæg. Motivet er hentet fra lignelsen om de ti brudepiger i Matthæusevangeliet 25,1-13.

Altertæppe er designet og udformet af Tylstrup Vævestue.

Kirkens syvarmede lysestage, som tidligere stod på kirkens alter, står nu på pulpituret og tændes til gudstjeneste i vinterhalvåret og til alle kirkelige højtider.

Orgelet er fra 1985 og leveret fra firmaet Bruno Christensen & Sønner. Orgelet har 8 stemmer,  to manualer og pedal.