Dåb

 

Dåb skal venligst aftales med valgmenighedspræsten i god tid før barnet fylder 6 måneder, hvilket er seneste frist for navngivelse.

I skal have fundet barnets CPR-nummer, dato for dåben, et navn, samt navn og adresse på 2 - højst 5 faddere. Ved en samtale forud for dåben gennemgås dåbsritualet med forældrene og evt. faddere.

Konfirmation

 

Alle kan blive konfirmeret i Vrå Valgmenighed ved henvendelse til valgmenighedspræsten, og efter at have fulgt konfirmationsforberedelse. Men det ses gerne at forældrene melder sig ind i valgmenigheden. Er konfirmanden ikke døbt, kan dette ske i god tid forud for konfirmationen.

 

 

Vielse

 
Vielse skal venligst aftales med valgmenighedspræsten i god tid. I skal sørge for dåbsattester og en prøvelsesattest, som udstedes af borgmesterkontoret i den kommune, hvor I bor. Prøvelsesattesten sendes til sognepræsten i jeres bopælssogn med anmodning om videre foranstaltning til valgmenighedspræsten. I skal være opmærksomme på, at en prøvelsesattest ikke må være mere end 4 måneder gammel på vielsesdatoen.

Hvis én af jer ønsker navneændring ("giftenavn") i forbindelse med vielsen, skal der i god tid forud ansøges herom hos sognepræsten i bopælssognet på en særlig blanket, som kan findes på personregisteret.

I skal finde et tidspunkt til vielsen. Vielser finder som regel sted en lørdag eftermiddag, men andre ugedage og tidspunkter er også muligt og kan aftales med valgmenighedspræsten. I skal huske at have navn og adresse på 2 vidner. Forud for vielsen taler brudepar og præst sammen. Her aftales salmenumre og praktiske ting, og vielsesritualet gennemgås.

Begravelse

 

Efter et dødsfald foretrækker de pårørende i de fleste tilfælde at henvende sig til en bedemand, som ordner de praktiske foranstaltninger, dermed også anmeldelse af dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten. Desuden skal der jo også træffes aftale med valgmenighedspræsten for tidspunkt for begravelses- eller bisættelsesgudstjenesten. Ved en samtale med præsten gennemgås ritual og der aftales salmenumre.