HØJTIDELIGHEDEN

Ved kistebegravelse bæres kisten efter højtideligheden til gravstedet på Valgmenighedens kirkegård, hvor jordpåkastelsen finder sted.

Ved bisættelse (kremering) sker jordpåkastelsen i kirken. Afsked foregår udenfor kirken ved rustvognen. Familien får besked, når kremeringen er sket.

Efter højtideligheden indsamles kort fra blomster og kranse. Kortene afleveres til de pårørende. Efter begravelsen/bisættelsen lægges blomster og kranse på gravstedet eller på kransepladsen. Kranseplads benyttes, når afdøde begraves i den anonyme urnefællesgrav. Efter en passende tid fjernes visne blomster og kranse fra kranseplads eller gravsted af kirkegårdens graver.